DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Hoe lang duurt systeemtherapie?

De duur van de therapie varieert. Vaak zal de therapeut in het begin een aantal bijeenkomsten met u afspreken, bijvoorbeeld vijf. Daarna wordt bekeken of meer zittingen nodig zijn.

Een zitting duurt meestal één à anderhalf uur.

In het begin vinden de zittingen vaak om de twee weken plaats. In een afbouwfase, wanneer het beter gaat, is er meestal een langere tussentijd.