DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Zakelijke Aspecten

Een sessie duurt in principe één uur en wordt volgens de tarieven van de beroepsvereniging in rekening gebracht. Zo ook telefonische consulten en het verzorgen van rapportages voor derden.

Wanneer de behandeling niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar kan alléén bij het overleggen van een schriftelijke verklaring van de zorgverzekeraar een tarief naar inkomen worden gehanteerd. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de therapeut.
Vóór de start van de behandelingen wordt door beide partijen en namens het kind een behandelingscontract getekend opdat u precies van te voren weet waar u aan toe bent.
Steeds meer ziektekostenverzekeraars vergoeden Integratieve Kindertherapie, omdat die gegeven wordt door een erkende therapeut (opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Beroepsregistratie
Vereniging van Integraal-Therapeuten (VIT)
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)/ Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ)

Kamer van Koophandel inschrijving 32143901

Vermelding Klachtrecht
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een berop doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorgmet als licentienummer 103133R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie: http://www.tcz.nu).